See kõik on toimunud inimõiguste, hoolivuse ja vähemuste kaitse sildi all. Kahtlejad ja kriitiliste küsimuste esitajad on tembeldatud transfoobideks, paremäämuslasteks ning kiiresti tühistatud ja naeruvääristatud. Tühistamise teerull oli nii tõhus, et loodi üleüldine hirmuõhkkond, kus valitud tee õigsuses kahtlejad (sh arstid, meditsiiniteadlased, lapsevanemad) on oma töökoha ja karjääri kaotamise kartuses vaikinud või vahetanud eriala.