Hotellid asuvad 11 kuni 60 kilomeetrit Vene piirist. Mitmel neist olid varem vene omanikud.

Üht hotelliäridest kummitab nüüd rida pattusid: 43 000-eurone trahv töötajakaitse seaduste rikkumise eest. Ida-Virust toodud koristajad, töötasuga 540-560 eurot kuus. Tehingud välismaiste varifirmadega. Pankrot ja politseiuurimine võimalikus finantskuriteos.

Tallinna ärimeeste kummaline tung piiriäärsetesse hotellidesse paneb soomlasi küsima: Mis asja Tallinnas baseeruvad ärimehed Soome piiril ajavad?