Mehed nõuavad, et riigiprokuratuur eemaldaks kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest kõik väited, mis esitlevad või lasevad näidata neid süüdlastena. Eestis kehtib põhiseaduse säte, et „kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus“. Endisi pankureid ei ole kohtus süüdi mõistetud.