Aga millele Läänemets oma ponnistustes üldse tugineb? Paistab, et KAPO hinnangutele, mis ei ole seniajani avalikkuse ette jõudnud. On teada, et üks suur osa MPEÕK’le esitatavatest süüdistustest on seotud Ülemaailmse Vene Rahvuskogu toetusavaldusega Putini sõjale Ukrainas, milles nimetati toimuvat pühaks sõjaks ja seati Eestigi iseseisvust üsnagi otsesõnu kahtluse alla.