Kolm aastat hiljem on toonud kevad kaasa uue albumi „Ao“, mis mängib taas nii sõnade kui helidega – üheteistkümne loo pealkirjadest moodustuvad luuleread „esimene helk kaob / hämarus laotub laiali / täht jääb, kuma haihtub / aovalge tuleb taas“. Nendest sõnadest aimuv loodusromantika läbib ka „Aovalge“ helikeelt, millest rohkem sõnu ei leia, küll aga rohkelt siirast soovi konnata mööda helgeid ja kauneid maastikke.

Juba avalugu „Esimene“ kõlab sedavõrd