Usalduse kujundamine

Üks olulisemaid põhjuseid kogukondade teavitamisel on usalduse kujundamine Rail Baltica projektmeeskonna ja kohalike kogukondade vahel. Usaldus saavutatakse läbipaistvuse ja avatud suhtluse kaudu. Kui kogukonnad on teadlikud projekti eesmärkidest, kasudest ja võimalikest mõjudest, suureneb tõenäosus, et nad suhtuvad ettevõtmisse positiivselt. Pidev ja usaldusväärne informatsiooni jagamine aitab vältida väärarusaamu ning kuulujutte, mis võivad projekti mainet kahjustada.

Lisaks on ajakohane kommunikatsioon oluline potentsiaalsete konfliktide ennetamisel. Nagu iga suur infrastruktuuriprojekt, võib ka Rail Baltica tekitada erimeelsusi, eriti seoses maakasutuse ja keskkonnamõjudega. Kogukondade pidev teavitamine ja kaasamine võimaldab varajases staadiumis tuvastada ning lahendada võimalikke probleeme. See annab kogukondadele võimaluse väljendada oma muresid ja ootusi ning teha ettepanekuid, mis omakorda aitab projektijuhtidel teha teadlikumaid otsuseid.

Rail Baltica edu sõltub suuresti avalikkuse toest. Kui kogukonnad mõistavad projekti tähtsust ja sellest saadavat kasu, nagu paremad transpordiühendused, majanduskasv ja keskkonnasäästlikumad reisimisvõimalused, suureneb ka toetus projektile.

Teadlikkuse suurendamine

26. märtsil korraldasime Kohila gümnaasiumi auditooriumis Rail Baltica infoõhtu, et suurendada kogukonna teadlikkust ja kaasatust seoses Raplamaal toimuvate ehitustöödega. Infoõhtu üheks ajendiks olid aasta alguses sõlmiti lepingud üle 16 kilomeetri pikkuse põhitrassi ehitamiseks Raplamaal – ehituse ettevalmistustööd Harju/Rapla maakonna piirist kuni Loone külani on juba alanud ja täiemahulised ehitustööd algavad sel suvel. Samuti on paralleelselt käimas viaduktide ja ökoduktide ehitus.

Infoõhtu formaat oli hea võimalus anda ülevaade projekti hetkeseisust ja planeeritavatest ehitustöödest, sealhulgas ajakavast, liiklusmuudatustest ning keskkonnateemadest. Kohtumise peamine eesmärk oli arutada just neid teemasid, mis mõjutavad kohalikku kogukonda vahetult. See andis elanikele võimaluse küsida küsimusi, esitada ettepanekuid ja väljendada oma muresid otse projektmeeskonnale ja töövõtjale vabas ning avatud õhkkonnas.

Kohila infopunkt

Alates 2. aprillist on Kohila vallamajas (Vabaduse 1) avatud Rail Baltica infopunkt, mille eesmärk on hoida ja tõsta kohalike elanike teadlikkust piirkonda läbivast Rail Baltica raudteeühendusest.

Kohila infopunkti on huvilised oodatud teisipäeviti kell 9–13, vajalik on eelnev registreerimine.

Kohila vald on üks neid piirkondi, mida Rail Baltica projekt otseselt mõjutab, ja ühtlasi on seal juba alguse saanud laiaulatuslikud ehitustööd, mistõttu otsustasime esmajoones infopunkti just seal avada.

Vallamaja kasutamine infopunktina võimaldab ära kasutada olemasolevat taristut, hõlmates nii ruume kui ka mugavat parkimisvõimalust.

Logistiliselt asub vallamaja sobivas ja kergesti ligipääsetavas kohas, mis on oluline nii kohalikele elanikele kui ka teistele piirkonna külastajatele. Selle keskne asukoht tagab, et inimesed erinevatest piirkonna osadest saavad hõlpsasti infopunkti külastada.

Ühtlasi on vallamaja ametlik valitsusasutus, mis lisab infopunktile usaldusväärsust. Infopunktis on saadaval lai valik materjale, sealhulgas trükitud brošüürid, detailne kaardimaterjal ja võimalus koos Rail Baltica poolse esindajaga tutvuda raudtee planeeritud marsruudi ning ehitusetappidega.

Infopunkti on oodatud kõik huvilised tavapärastel vallavalitsuse vastuvõtuaegadel, teisipäeviti kell 9–13. Vajalik on eelnev registreerimine aadressil raplamaa@rbe.ee või telefonil +372 5191 1630.

Sarnaselt Kohilaga on plaanis projekti edenedes avada Rail Baltica infopunkte ka teistes omavalitsustes. Infopunktide avamine erinevates piirkondades võimaldab kohalikel elanikel saada otsest ja ajakohast informatsiooni Rail Baltica arengute, ehitustööde ning projektiga seotud võimaluste kohta.

Jaga
Kommentaarid