Tänu ühistu juhi Miku huvile ja tähelepanelikkusele avastas ta 2020. aastal valminud majast ehitaja vead, mille tõttu olid kommunaalarved tohutud. Nüüdseks on need vead parandatud.

Veel avastas Mikk, et automaatse tulekahjusignalisatsiooni ATS-i päevikusse pole aasta aega midagi kirjutatud. Ta võttis ühendust ja firmast tunnistati, et nad tõesti polegi majas käinud. Ta küsis raha tagasi. Aga siis tekkis kahtlus ka teiste süsteemide hoolduste osas…

„Küsisin välja ka elektrikäidu aktid. Saadeti kohe. Vaatasin kuupäeva välja ning võtsin ette ühistu valvekaamerate salvestused. Ühel kuupäeval, mis oli akti kirja pandud, elektrik majas ei käinudki.