Sellest teadmisest lähtuvalt on aga Euroopa Liit ja riigid üle maailma seadnud uusi reegleid selle kohta, kui palju peab kataloogides olema kohalikku sisu. Selle ja ka laiema äratundmise tõttu, et auditooriumid üle ilma soovivad eriti vaadata lugusid omaenda kultuuride kohta, on muu hulgas ka Netflixi sisureservuaarid täitumas mitte-Ameerika sisuga. Sarjadega, mis tehtud esmalt kohalikku vaatajat silmas pidades, ent mis üha enam ka rahvusvaheliselt lendu lähevad ja nii, veidi paradoksaalselt, rahvusvahelisi kultuurivooge silmatorkavalt tihendades.