Standardses käsitluses nähakse seda konfliktina. Saab teha kas ühte või teist. Raha, mis oli seni mõeldud keskkonnajalajälje vähendamiseks, suunatakse kaitsevõime suurendamiseks. Ja tõsi ta on, meie maailmanurgas tuleb kulutada kaitsevõimele rohkem. Aga see ei pea tähendama tingimata valikut, kas üks või teine – keskkonnajalajälge vähendav majanduspoliitika saab pakkuda meile suuremat rahvuslikku rikkust ja seeläbi rohkem ressursse kaitsekuludeks.