Kahe sõnaga: kõva vend.

Riik on palju kõvem. Suurele osale Ehrpaisi metsadest kehtivad majandamispiirangud. „Käest võeti kõik vanemad metsad ja nagu mõnitades jäeti majandamiseks nooremad Natura alad,“ ohkab ta.