Et kandidaate on vähe ja võidukarikad asuvad Brüsselis, mitte Toompeal, ei tähenda, et Euroopa Parlamendi valimistel poleks, mida jälgida. On küll. Mõned neist detailidest on puhtalt võistluslikud – kes võidab keda. Aga nagu kõlab üks poliitikareegel „valimistel on tagajärjed“, on ka europarlamendi valimiste tulemustel mõju sisepoliitikale. Need ei pruugi avalduda kohe, aga jätavad kindlasti jälje sellele, mis juhtub edasi Eesti-sisestes liitudes ja erakondades endis.

Mida siis jälgida?

Poliitikaradar koondas koos Eesti Ekspressi ajakirjaniku Ekvard Joakitiga kokku portsu kõige põnevamaid küsimusi, mis saavad vastuse juba esmaspäeva varahommikul. Poliitikaradar teeb ka oma ennustused, mõned julgemad, mõned mahedama riskiprotsendiga. Osa neist läheb kindlasti metsa, sest kui otsustajaid on 970 000, ei saa milleski kindel olla.

Aga pauku peab tegema ja nalja peab saama, muidu meie ei mängi.