Kohtuasju nüüdseks üle 200. Nõudekirjade üle ei ole arvestust keegi pidanud.