Nikolaj de Fine Licht: Concerto Copenhagen on kammerorkester, mis on keskendunud 18. sajandi muusika mängimisele. Me mängime ajastu pillidel, mis tähendab, et kõik pillid on originaalid 18. sajandist või siis väga täpsed koopiad. Kõik alates keeltest kuni poognani lähtub sellest, mida me 18. sajandi pillidest ja esitustavadest teame.Mis võiks olla Concerto Copenhageni erinevus teiste sarnaste orkestritega võrreldes? On siin peidus ka midagi stereotüüpe ületavat?

Fredrik From: Suurim erinevus tuleb esile kõlas – soolkeeled metallist keelte asemel annavad omapärase, selge ja ereda keelpillikõla. Aga see viis, kuidas me oleme varasele muusikale pühendunud, on toonud ka täiesti teise muusika mängimise tunnetuse.


Mida muudab Pärdi teoste esitamine sajandeid vanadel pillidel? Kas plaanite harjumuseks saanud kõlapildis midagi väga olulist muuta?

F. F.: Ma kujutlen, et keelpillikõla on harjumuspärasest täiesti erinev. Katsetame Pärdi muusikat esitades varase 17. sajandi mänguvõtetega – aeglased poognad, puhas ja ere kõla. Aga päris aus vastus oleks, et tegelikult me lõpuni ei tea. See on eksperiment! Ja seda põnevam! Aga ma usun ja loodan, et meie