Riskiks väita, et ruum Jessica laulu ja kitarritõmmete ümber ei avardu üksnes kuulaja vaimusilmas, vaid seda on ka füüsiliselt tajuda. Maagilisena tunduv võte on kaja. Pratt ja tema pikaajaline koostööpartner Al Carlson on salvestisele saanud kaja, mis loob panoraamilist efekti, sätib tühja ja vaikiva ruumi nende unelevate laulude ümber sama oluliseks kui esitamisel tekkivad kõlad, ning sa tõepoolest näed seda: tühja ruumi, mille keskel Jessica, kitarr süles, toolil istub.