Abituriendi töö ühest osast tuvastasid programmid 100% tehisaru kirjutatu ja eksamitulemust põhjendades kasutati seega sõna „loomevargus“.

Lõpetaja esitas haridus- ja teadusministeeriumile (HTM) vaide.

Advokaadi sõnul suhtus ka apellatsioonikomisjon, kes vaiet läbi vaatas, kriitiliselt sellesse, kuidas ja kui täpselt suudavad need programmid tuvastada tehisintellekti kasutust. „Ka Eesti teadlased on selgitanud, et sellised nn tuvastusprogrammid ei ole usaldusväärsed ja nende kasutajad riskivad valepositiivsete tulemustega.“