Kiidulaulud teevad tihti ettevaatlikuks, kuid võimalik, et praegu on tõesti tegemist äärmiselt eripärase ja universaalselt mõjuva õnnestumisega.