„Kuulus koloratuursopran, NSV Liidu rahvakunstnik, ordeni Austuse märk ja Georg Otsa nimelise auhinna kavaler, Valgetähe III klassi ordeni omanik ja Eesti Näitlejate Liidu auliige lahkus siitilmast lindpriina ja kodutuna. Ta suutis küll vallutada kuulsamad ooperilavad, pälvis miljonite teatrisõprade austuse, kuid oma riigi tundetu seaduse ees jäi ta lõpuni kaotajaks,“ manas Lenk.

Ent vähesed teavad, et maja, mille pärijatele tagastamise vastu Voites kohtutes aastakümneid vaidles, kuulus tuntud ennesõjaaegsele optikaäride omanikule August Amosele.