16. juuni 2005 protokoll nr.2
Uurimiskomisjon kinnitab tegevuskava.

26.september 2005 protokoll nr.3
Jooksvad küsimused
E.Sepp: Meie võime siia Jukusid ja Jaanisid tellida endale ütlusi andma, nii palju kui me seda vajalikuks peame. Sest meil see pädevus on ja nendel ei ole õigust keelduda siia tulemast.

29.september 2005 protokoll nr.4
Esimene vestlus valitsuskomisjoni esimehe Margus Kurmiga
M.Leivo sõnastab küsimuse M.Kurmile: Küsimus on selles, et kas Estonia kui laev sattus läbi tehingute ohtu ja olukorda, et temaga võidi nii toimida nagu toimiti.

10.oktoober 2005 protokoll nr.5
Teine vestlus valitsuskomisjoni esimehe Margus Kurmiga
M.Leivo: Me siin kahtlustame, et rootslased ei ole midagi avaldanud, soomlased on osa filmilõike ära peitnud jne. ...

14.november 2005 protokoll nr.6
Töökorralduslikud küsimused
M.Leivo: meil on praegu efektiivsem rääkida nende inimestega, kes oletatavalt organiseerisid vedu...Aga need, kes kasti sisu täitsid, meil on mõtet nendega rääkida. Kaitsepolitsei, kaitseministeerium, kes julgestasid seda jne.

21.november 2005 protokoll nr.7
Vestlusele kutsutud x ja Toe Nõmm (Kaitseministeeriumi vanemspetsialist)
x: ma ei tea absoluutselt...mul ei ole õrna aimugi, millega paljud töökaaslased tegelesid...

28.november 2005 protokoll nr.8
Vestlusele kutsutud Riho Väli (Pärnu Kaiteliidu Tõstamaa maleva pealik), x2 ja Janno Lauringson (kaitseministeeriumi varustus-logistikaosakond)
M.Leivo küsimus x2-le: kuidas teiesugune daam sattus nagu sellisesse jõustruktuuri
x2:..minu kuju pärast võib-olla, et mitte ballett ja muusika, vaid siis midagi muud.
...
Ü.Rajasalu: mul on tunne, et see naine teab rohkem kui ta räägib, et keegi on teda juba rihtinud.

5.detsember 2005 protokoll nr.9
Vestlusele kutsutud Jaan Kuks(kaitseministeeriumi nõunik, Tiit Noorkõiv(KM kaitsepoliitika osakond, julgeolekupoliitika büroo vanemkonsultant) js x3

Tiit Noorkõiv
x3:..Ma ei uskunud tollel ajal, meie ringkond et oleks õhku lastud või sinna peale pandud midagi. Need hakkasid hiljem välja tulema. Me võisime omavahel spekuleerida, et miks Kristapovits maha lasti tänava peal, tollis töötas, et võib-olla midagi teadis. Ma võisin inimesena teada, et kui Klandorf ära läks, et on Eestis inimesi, on Siseministeriumi arhiivid ja kõik,...

8.detsember 2005 protokoll nr.10
Vestlusele kutsutud x4
x4: Mul oli piirivalves tolle aegse infoosakonna ülemaga...ta lihtsalt mainis, et kaks inimest olid piirivalvest, kas meie või soome omast, kes hukkusid aga rohkem ma küll ei tea..