Justiitsministeeriumi pressiesindaja Diana Kõmmus teatas vastuseks Ekspressi päringule, et Toomas Meola on täitnud talle kohtu poolt määratud kriminaalhoolduse nõudeid. Seega, kui ta järgmise kolmapäevani midagi keelatut ei tee, on ta nö puhas poiss.

Kuna Meola, nagu ministeerium kinnitab, täitis kõiki nõudeid, siis järelikult ta ka ei suhelnud kannatanutega. Kohus nõudis, et Meola elaks katseaja vältel oma ema juures ehk eraldi oma naise (kellega ta vanglas abiellus) 11aastase pojast, kes võis olla üks tema ohvritest (poiss loobus hiljem oma ütlustest ja Liivile tema osas süüdistust ei esitatud). Järelikult täitis ta ka seda nõuet. Ehkki pisut kummastavana mõjus see, et niipea, kui Meola vanglast vabanes, saatis ta oma tuttavatele jõulukaardi, millel oli sellesama 11-aastase kasupoja pilt.

Meole näol on tegu tähtajakirjanikuga, kes juba 90. aastate alguses kihutas mööda ilma ja intervjueeris presidente ja kuningaid. Liiv pole mitte ainult süüdimõistetud pedofiil, vaid läheb ajalukku esimese eestlasena, keda karistati ­seksuaalse sadismi eest. Mees mitte ainult ei pannud poisikeste kallal toime sugukõlvatusi, vaid peksis üht oma ohvrit ja filmis seda, et sugukirge rahuldada.

Meola mõisteti süüdi kehalises väärkohtlemises, sugulise kire vägivaldses rahuldamises alaealise suhtes, sugulise kire rahuldamises lapseealisega, alaealise kasutamises pornograafilise foto valmistamises ja lapsporno valmistamises. Kõige inkrimineerivamad olid mehe ­Viimsi kodust leitud võikad videod, kuhu oli talletatud ühe väikese poisi äärmiselt jõhker peksmine kolmel korral. Kohus leidis šokivideoid vaadates, et Liiv rahuldas poisikesi pekstes sugukirge.

Meolat karistati kolme aasta ja nelja kuu pikkuse vangistusega, mis algas 30. mail 2006 ja pidi lõppema 2009. aasta 30. septembril.

Meola oli seotud "lastesõber" Kaur Hansoniga, kes on värske Ekspressi "kangelane". Ekspress kirjutas, et Hansonile nõuti algul pedofiilia eest karistuseks maksimaalmäära ehk 15 aastat vangistust, kuid viimane nõustus asja lahendamisega lühimenetluses, mistõttu vähendatakse karistusaega kolmandiku võrra. Nii karmi karistust nõuavad prokurörid harva. See tuleb kõne alla eriti tülgastavate asjaolude ja parandamatuks peetava retsidivisti puhul.
Meola vabastamise tingimused:

Meola kohustused katseajal olid järgmised.

Ta pidi:

  • elama kohtu määratud alalises elukohas
  • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele
  • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta
  • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks
  • osalema vähemalt ühes kriminaalhooldusametniku määratavas sotsiaalabiprogrammis
  • osalema seksuaalkurjategijatele mõeldud sotsiaalabiprogrammis
  • alluma seksuaalsuundumuse häire ravile
  • asuma vangistusest vabanemisest hiljemalt kahe nädala jooksul tööle

Ta ei tohtinud:

  • tarvitada alkoholi ja narkootikume
  • suhelda kannatanutega