Erinevatel hinnangutel 9000-12000 miitingulist asusid üsna pea nõudma kohaliku Kaliningradi oblasti juhi Georgi Boosi tagasiastumist, "Ühtse Venemaa" esindajate lahkumist kohalikust seadusandlikust kogust ning lõpuks ka Venemaa peaministri Vladimir Putini tagasiastumist.

"Selle miitinguga näitasid Kaliningradi elanikud kõigile ülejäänutele, kuidas tuleb oma õiguste eest siesta," rääkis meeleavaldusel osalenud "Solidarnosti" üks juhte, endine peaminister Boriss Nemtsov raadiojaamale "Ehho Moskvõ" antud intervjuus. "Nii keskvõim Moskvas kui kohalik võim on rahva sedavõrd välja vihastanud, see on põhjus, miks niisugune enneolematu miiting aset leidis. Minu arvates on see eelhoiatuseks sündmustele, mis nüüd üle kogu Venemaa juhtuma hakkavad."

Nemtsovi hinnangul ei ole keskvõimu seni Kaliningradi oblasti probleemid eriti huvitanud. "Aga niisuguse meeleavalduse peale ei tohiks võimud ometigi vait jääda."

Ega jäänudki. Esmaspäeval saabus Kaliningradi Venemaa presidendi täievoliline esindaja Ilja Glebanov, peaks tutvuma massimiitingu asjaolude ja põhjustega. Koos Glebanoviga saabus protestivasse oblastisse ka riigi peaprokuröri asetäitja. Teisipäeval saabus Kaliningradi võimupartei "Ühtne Venemaa" delegatsioon.

Meedia on spekuleerinud, et küllap kohalikku kuberneri maha võtma ei hakata, kuid võimupartei Kaliningradi piirkonna juht Sergei Bulõtsev võib oma koha kaotada. Piirkondlikule parteijuhile võidakse ette heita, et ei andnud keskvõimule toimuvast miitingust ja olukorrast üldisemalt adekvaatset ülevaadet.

Teiseks, nagu väidavad Vene ajalehed, asuvad Kaliningradi saabunud "Ühtse Venemaa" spetsialistid tegema selgitustööd nö kollektiivides.

Ennekõike on peetud silmas kohtumisi sõjaväelasi, kala- ja meremehi, riigiasutuste töötajaid ning pensionäre.

Nagu märgivad kohalikud vaatlejad, ei saa välistada, et massiivse selgitustöö tulemusel korraldatakse õige pea Kaliningradis järjekordne massimiiting, mis ühehäälselt toetab kohalikku kuberneri ja keskvõimu - Boosi, Putinit, Medvedjevit ja "Ühtset Venemaad".

Meenutuseks olgu mainitud, et võimud kasutasid sarnast taktikat 2008. Aastal, kui Vladivostokis oli toimunud (ning jõuliselt laiali löödud) mitmeid häälekaid meeleavaldusi võimude poolt kehtestatud välismaiste autode sisseveo keelu vastu. "Ühtne Venemaa" on esialgu säärase miitingu korraldamist eitanud.