Süüdistuse kohaselt kõnetasid 17aastane Kristiina ja 15aastane Kaidi koos ühe noormehega 2009. aasta novembris öisel ajal Tallinnas bussipeatuse juures enda jaoks võõrast noormeest ning kutsusid ta endaga koos lähedalasuvasse korterisse pidu pidama. Et kannatanu uimasemaks muuta, pakuti talle alkoholi, mille sisse oli eelnevalt segatud rahustit.

Kui kannatanu korterist lahkuda soovis, löödi ta pikali. Seejärel tõmbasid korteris viibinud noormehed kannatanul kapuutsi üle pea, asetasid noa kõri juurde ja ütlesid, et teda sihitakse kahest tulirelvast. Noormehed otsisid läbi kannatanu taskud, kust võtsid ära pangakaardi, isikutunnistuse, kliendikaardi, kütusekaardi, sularaha, paroolikaardi, mobiiltelefoni ja käekella. Siis nõudsid nad kütuse- ja pangakaardi paroole ning viimase teadasaamisel võtsid üks noormeestest ja Kristiina kannatanu arvelt sularaha 100 krooni.

Seejärel kästi kannatanul vägivalla ähvardusel leida sularaha 10 000 krooni, mille oli nõus laenama kannatanu sõber. Kui noormees ja Kristiina olid raha kätte saanud, tagastati kannatanule isikutunnistus, kliendikaart, paroolikaart, kütusekaart ja sularaha 100 krooni ning lubati tal ära minna.

Kaidit süüdistatakse selles, et olles esimese astme kuriteo toimepanemise vahetu pealtnägija, jättis sellest teatamata.

Kolmas kohtu all olnud tüdruk selles kuriteoepisoodis ei osalenud. Noormehi karistati väljapressimise eest 5 kuni 6 aasta pikkuste vanglakaristustega.

Teised kuriteod pandi toime Pärnus:

Kristiinat süüdistatakse veel selles, et ta lõi 2009. aasta juunis teist tütarlast rusika ja kaikaga. Pärast seda lõi 16aastane Regina kannatanut veel vitsaga. Kannatanule tekitati füüsilist valu ja tervisekahjustus.

2010. aasta veebruaris tungis Kristiina kallale teisele neiule, tõugates ja kägistades teda ning põhjustades kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustuse.

Kõiki tüdrukuid süüdistatakse ka varguses või varguse katses. Regina üritas 2009. aasta oktoobris kauplusest varastada spordiriideid ja -jalatseid, kuid kuritegu jäi lõpule viimata, kuna turvaväravatest möödumisel hakkas turvaelement tööle. 2009. aasta detsembris üritasid Kristiina ja Kaidi kauplusest kosmeetikat, toiduaineid ja alkoholi varastada, kuid peeti turvatöötajate poolt kinni. Kümme päeva hiljem varastas Kristiina kauplusest kolm plokki sigarette ning mõned päevad hiljem samast kauplusest veel kaks plokki sigarette.

Pärnu Maakohus tunnistas kõik kolm tütarlast süüdi ning mõistis neile karistuseks tingimisi vangistuse. Kaks tüdrukut on ka varem kriminaalkorras karistatud. Üks tüdrukutest on suunatud õppima Kaagvere Erikooli.

Pärnu Maakohtu otsuse resolutsioon

Süüdi tunnistada 17aastane tütarlaps ja mõista karistuseks:
KarS § 121 järgi kuus kuud vangistust;
KarS § 199 lg 2 p 7, 9 järgi kaheksa kuud vangistust;
KarS § 214 lg 2 p 1, 4, 5 järgi neli aastat vangistust.
KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ja
liitkaristuseks mõista neli aastat vangistust.
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendada mõistetavat karistust ühe kolmandiku võrra ja lugeda
tema karistuseks kaks aastat ja kaheksa kuud vangistust.
KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud ajavahemik alates 14.12.2009 kuni
15.12.2009, s.o. 2 päeva karistusaja hulka ja ärakandmisele kuulub kaks aastat, seitse kuud
ja 28 päeva vangistust.
KarS § 74 lg 1, 3 alusel mitte pöörata karistust täielikult täitmisele, kui isik kolme aastase
katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 toodud
kontrollnõudeid ja kohustusi.
Tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

Süüdi tunnistada 16aastane tütarlaps ja mõista karistuseks:
KarS § 121 järgi üheksa kuud vangistust;
KarS § 25 lg 1, 2 ja § 199 lg 1 järgi kolm kuud vangistust.
KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ja
liitkaristuseks mõista üheksa kuud vangistust.
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendada mõistetavat karistust ühe kolmandiku võrra ja lugeda
tema karistuseks kuus kuud vangistust.
KarS § 87 lg 1 p 2 ja lg 2 alusel vabastada isik karistusest ja allutada ta üheks aastaks
käitumiskontrollile vastavalt KarS §-s 75 sätestatule.
Tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

Süüdi tunnistada 15aastane tütarlaps ja mõista karistuseks:
KarS § 25 lg 1, 2 ja § 199 lg 2 p 4, 7 järgi kuus kuud vangistust;
KarS § 307 lg 1 järgi neli kuud vangistust.
KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ja liitkaristuseks
mõista kuus kuud vangistust.
KrMS § 238 lg 2 alusel vähendada mõistetavat karistust ühe kolmandiku võrra ja lugeda
tema karistuseks neli kuud vangistust.
KarS § 74 lg 1, 3 alusel mitte pöörata karistust täielikult täitmisele, kui isik kaheksateist
kuulise katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 toodud
kontrollnõudeid ja kohustusi.
Tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

Menetlusosalised loobusid kohtuistungil apellatsioonõiguse kasutamise soovist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid