Kohale saabunud politseiametnikud toimetasid Reino Narva politseiosakonda, kus ta ähvardas politseinikke vallandamisega muuhulgas seetõttu, et nood ei osanud eesti keelt. Alustati kriminaaluurimist, distsiplinaarmenetlus Piirivalveametis jäi alustamata, sest juhtum leidis aset väljaspool tööaega. Reino teenis Eesti riiki edasi ja tegi seda hästi – alles hiljuti autasustati teda nimelise käekellaga. Juba aastal 2008 oli Reino teeninud presidendilt Kotkaristi Kuldristi.

Avaliku korra raskes rikkumises Reino ennast süüdi ei tunnistanud, mistõttu pealtnäha lihtne kohtuasi ootas kohtulahendit poolteist aastat. Eelmisel esmaspäeval palus mehe kaitsja, vandeadvokaat Leonid Olovjanišnikov menetluse sootuks lõpetada, kuna kaitsja arvamusel pole süüdistatava süü suur ja kriminaalasja vastu puudub avalik huvi.

Ringkonnaprokurör Konstantin Rostovtsev toetas taotlust, sest: “Süüdistatava teod ei olnud seotud tema tööga”, “süüdistatav kahetses ning palus kohtus kannatanult vabandust” ning “süüdistatav on varem karistamata ja puudusid süüd raskendavad asjaolud”. Kohus lõpetaski menetluse ja pani Reinole kohustus hüvitada menetluskulud (6,77 eurot) ning maksta riigituludesse hea tahte märgiks veel tuhat eurot.

Kuna distsiplinaarmenetluse tähtaeg on kuus kuud teo toimepanemisest, jäi kapten Reino tegu ka distsiplinaarkorras sanktsioonideta ja mees pääses süüdimõistmise, töökoha kaotuse ja teenetemärgist ilmajätmise asemel ehmatusega.

Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo juhi Harrys Puusepa sõnul on tänaseks (1. jaanuaril 2010 Politseiamet ja Piirivalveamet ühinesid) hoiakud muutunud. “Ühes organisatsioonis kehtib ühetaoline lähenemine kõigile PPA töötajatele, seega tänases situatsioonis on päris tõenäoline, et juhtumi osas oleks juhtunu asjaolusid kaalutud ka distsiplinaarjuurdluse käigus.”