1. juunil pidasid kapo ametnikud kinni Kohvi autojuhi, kes on prefekti ameti-Volvot juhtinud juba üle kahe aasta. 2009.aastal prefekti autojuhiks saanud 53-aastane mees, suur relvahuviline, Kaitseliidu Tartu maleva liige, töötas õiguskaitseorganites üle 30 aasta, ent esitas kaks nädalat tagasi lahkumisavalduse, mille prefekt ka rahuldas. Et kriminaalasi, milles autojuht kahtlustuse sai, on kõmuline ja n.ö. riikliku tähtsusega, püsis ka uudis vahistamise kohta kaks nädalat asutusesisesena. Kokkuleppel menetlust juhtiva Riigiprokuratuuriga ei saanud prefekt juhtunust avalikkust informeerida. "Minu otsus oli informeerida peadirektorit, organisatsiooni, teisi prefekte. Seda ma ka esimesel võimalusel tegin," sõnas Kohv. "Eks kõiki vaevavad samad kaks küsimust - miks ja kuidas! Õnneks saavad kolleegid aru, et uurimise objektiks olevad teod ei ole seotud ametiülesannetega." Tarmo Kohv ütles autojuhile esitatud kahtlustuse ja vahistamise kohta nii: „Kui kõik osutub tõeks – hetkel lähtume ju süütuse presumptsioonist - , on tegemist sügavalt solvava juhtumiga. Kaitsepolitsei on aastaid teinud head tööd ebaausate ametnike väljaselgitamisel, samuti nagu meie enda sisekontroll, ning seetõttu paneb tõeliselt nördima, et meie organisatsioonis, kus ametnikud peavad täpselt teadma lubatu ja lubamatu piire, leidub siiski inimesi, kes lasevad end kaasata sellisesse kuritegelikku afääri. Tegemist ei olnud ametialase kuriteoga, s.t. ametipositsioon ei soodustanud väidetava õigusrikkumise toimepanemist. Siiski peavad kõik õiguskaitseorganites töötavad inimesed mistahes ametikohal oma positsiooni arvestama väga tugevalt ka eraelus ning kuritegelikule teele minek ei ole aktsepteeritud!“
Loe tasulisest versioonist või paberlehest, milles prefekti autojuhti kahtlustatakse...