Paraku kaasnesid kiire laienemisega ka tegematajätmised. Maxima on nendest probleemidest teadlik ja neid lahendatakse järjekorras. Samuti tegi Maxima ajalehes toodud süüdistustest järeldused ja osa puudusi on kõrvaldatud. Näiteks saavad lepingud, mis enne jäid liigpika protsessi tõttu venima, nüüd kohe vormistatud.

Kindlasti selgitame töövõtjale senisest põhjalikumalt tasustamissüsteemi. Korrigeerisime ületundide arvestamise korda, muutsime koolitusi jne. Kaotasime ka proovipäevade süsteemi, mis oli mõeldud selleks, et tööd otsiv inimene tutvuks oma tulevase ametiga, mitte ei teeks reaalset tööd.

Tööinspektsioon on tuvastanud viie aastaga Maxima kauplustes 189 rikkumist. Arv on suur, kuid tuleb arvestada, et selle aja jooksul on Maxima andnud tööd tuhandetele töötajatele. Hetkel on Maxima pere kasvanud 3200 inimeseni. Oma kulu­dega oleme korraldanud keeleõppe ligi 300 töötajale, erinevatel müüjakoolitustel on Maximas osalenud ligi 10 000 töötajat.  

Hoolimata sellest, et vigu juhtub, on Maxima kindlasti täitnud kõiki oma lepingutest tulenevaid kohustusi, olgu lepingud sõlmitud kirjalikult või suusõnaliselt. Ja kõik probleemid, millega töötajad pöörduvad meedia kõrval Maxima juhtkonna poole, on leidnud ja leiavad ka edaspidi koheselt tähelepanu ja need lahendatakse. 

Müüja töö on raske, kindlasti ei sobi see paljudele, mida tõestas ka Maximas tööl käinud ajakirjanik.

Suur tänu Eesti Ekspressile, kes seekord andis meile võimaluse kaasa rääkida. Kahjuks ei võimaldatud seda 1. septembril ilmunud süüdistustele.

Aga olgu põhjus mis tahes, Maxima teab ja tunnistab oma vigu ja kindlasti teeb kõik, et peagi saaksime lugeda positiivseid lugusid ka Eesti Ekspressis.

Erkki Erilaid,
Maxima avalike suhete juht