Tarnajeva kinnitas, et Krossile esitati tagaselja süüdistus Venemaa Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvi 227 lõige 3 järgi, mis puudutab piraatluse organiseerimist. Kriminaalkoodeksis on paragrahvi nimetus „Piraatlus“. See, mida Krossile süüks pannakse on mitte juriidilises, vaid inimkeeles merelaeva ründamine organiseeritud grupi poolt eesmärgiga hõivata võõras vara, mis pannakse toime jõudu kasutades või sellega ähvardades või kasutades relvi või esemeid, mida võib relvana kasutada.

Eesti pool kinnitab, et saatis Venemaale Krossi ülekuulamise tulemused. Kas need ei rahuldanud Arhangelski oblasti uurimisvalitsust? „Ma ei ole pädev sellele küsimusele vastama, see väljub selgelt selle informatsiooni raamidest, mida oleme ametlikult väljastanud. Kui tahate vastust saada, saatke küsimused kirjalikult uurimiskomiteesse,“ vastas Tarnajeva.

Krossile esitatud süüdistuse järgi on ette nähtud karistus vabadusekaotus 10-15 aastat koos trahviga kuni 500 000 rubla (12 000 eurot) või süüdistatava kolme aasta palga või muu sissetuleku ulatuses või ilma selleta.