“Eesti NSV 72. aastapäeva eelsete ürituste sarjas on planeeritud mitmete nõukogude Eesti vokaal- ja instrumentaalansamblite salvestuste tootmine digitaalheliplaaditehase “Melodia” Tallinna filiaalis. Kuulajate lemmikartistide seas on oma koha leidnud ka noorte levimuusikute kollektiivid. Nende hulgast tahaks positiivselt esile tõsta sm. Anni, Toomase heliplaati “Tuhk ja teemant”. Välismaa progressiivsete levimuusikute paremiku toomiseks nõukogude Eesti noorteni on tehtud valik elujaatavatest lauludest, mis õpetavad elama, võitma. “Vana jõgi”, “Tuhk ja teemant”, “Besame Mucho” jt ajaproovile vastu pidanud viisid on saanud helirežissööride Glen Pilvre ja Priit Pajusaare käte all äsjaremonditud V. I. Lenini nim. Tallinna Kultuuri- ja spordipalee helisalvestusstuudios uue kuue. Kasutatud on põnevaid stereoheli salvestusefekte (heli liikumine kanalite vahel jt), mis tutvustavad kuulajatele nõukogude helitehnika uusimaid saavutusi.

Laulusõnad on valdavalt pärit Heldur Karmo loomingulise pärandi kullasalvest. Küsimus tuleb siiski tõstatada laulus “Sacramento” (R. Raudmäe sõnad) esineva lõigu kohta “ja oli kaame näost kui taluvõi”. See heidab varju kodumaise piimatoote kvaliteedile.

Kahjuks on heliplaadina avaldatud ka tõsiste ideoloogiliste ja muusikaliste eksimuste poolest kubisev ansambli “Singer Vinger” digitaalne heliplaat.

Alates esimesest laulust, kus vihjatakse imperialismi poolt rõhutud Aafrika naissoo esindaja suguliselt lodevale käitumisele (“A ma lää koo”), propageeritakse nakkushaiguste, sh salmonelloosi levikut, mis on Nõukogude Eestis juba ammu välja juuritud (“Nimemaagia”), kiidetakse punkmuusikat ning irvitatakse ENSV Riikliku Raadio- ja Televisioonikomitee välisosakonna juhataja sm. Paadam, Juhani üle (“Turistina sündinud”); süüdistatakse noori seksuaalkultuuri mittetundmises ja võrreldakse ridade vahel elu Nõukogude Eestis vangla madratsiga, irvitatakse Nõukogude Liidu kangelase Fjodor Tšapajevi üle (“Eelviimane”) ning propageeritakse lodevat ja ebanõukogulikku käegalöömist (“Las jääb”).

“Singer Vingeri” muusika on lääne levimuusika Nõukogude Liidus keelatud tagurlike suundade (hard-rock ja heavy metal) mõjude all, meloodiad on valdavalt minoorsed, keelpillid kasutavad tagurlikke ja värdjalikult heli moonutavaid efekte (fuzz, wah-wah), mille abil luuakse agressiivne ja nõukogudevastane meeleolu.

Kultuuriosakond peab rängaks veaks sellise muusika lubamist salvestamisele. Ansambli “Singer Vinger” heliplaat “Suu laulab, süda läigib” on keskkomitee otsusega kuulutatud nõukogudevaenulikuks teoseks ning suunatakse hävitamisele “Dvigateli” tehase valukoja nr. 2 ahjus. V. I. Lenini nim. Tallinna Kultuuri- ja spordipalee direktori asetäitjale, sm. Lang, Reinule teha märkus koos arvestuskaardile kandmisega ideoloogilise kontrolli nõrkuse ning ansambli “Singer Vinger” nõukogudevastase muusika salvestamisele lubamise eest.”

Toomas Anni 4/10

Singer Vinger 7/10

Protokolli luges: Priit Hõbemägi