Aastaid tagasi mõisteti Sepp esimese astme kohtus süüdi, kuid hiljem sai ta õiguse. Teflonmees. Edgar Savisaare usaldusisik. Laekurist pragmaatik. Teate ju küll ütlemist koertest ja karavanist. Sellest juhindus ka Sepp kuni eelmise reedeni. Elmar Sepp, kohtus süüdimõistetu, keda Eesti suurima opositsioonierakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar võrdleb Venemaa poliitvangi Hodorkovskiga. Kohtunik Merle Parts näitas korruptandile hambaid. Elmarile oleks võinud ka vanglasse ilmumise päeva öelda ja ta kohtust esialgu siiski koju, ukrainlasest elukaaslase Olga juurde lubada. Aga ei, selliseid mehi usaldada ei saa, putkavad, sunnikud, veel otsejoones lennujaama. Aja pärast teisi veel mööda maailma taga. Seni kohtulikult karistamata Sepaga suhelnud kolleegid ja tuttavad ei taha enam kurjategijat tunda. Tallinna linnavolikogu kantselei nõunik Rita Makarova, kes 2009. aasta maikuus Kesknädalas Elmar Sepa 50 aasta juubeli puhul ilmunud artiklis nimetas teda oma sõbraks, ütleb nüüd: „Olen aastaid tagasi aidanud Elmar Seppa tema eraelu puudutavas küsimuses, mille eest on ta mulle tänini tänulik. Mu iseloomus lihtsalt on omadus aidata kõiki, kes on hätta sattunud. Me ei tööta juba aastaid samas asutuses. Kõik meie põgusad kokkupuuted on olnud sõbralikud. Midagi rohkemat pole mul lisada ja palun ärge lisage ka teie minu eest midagi enamat.” Kolm aastat tagasi oli Makarova märksa avameelsem: „Pika mõtlemise peale leidsin, et öelda saab (Sepa kohta — toim) vaid head. Uurisin ka, mida arvavad Elmarist tema kolleegid linnavolikogus ja linnamajanduskomisjonis. Siin on nende arvamused: sõnapidaja, konkreetne, tähelepanelik, autoriteetne, austab oma ja teiste aega, lugupidav suhtlemisel, aktsepteerib teiste arvamust, tabab kiiresti probleemi olemuse, valdab teemat. Tema juhitava komisjoni tööd iseloomustab professionaalsus, täpsus, seal ei pruugita niisama suud, vaid räägitakse asjast.”