Endise kaitsepolitsei töötaja Indrek Põdra kohtutoimikut lugedes jääb mulje, et rott tegutses viljasalves kontrollimatult aastaid. Seetõttu kerkib loomulikult küsimus: kus olid Põdra kolleegide silmad varem? „Ikka seal, kus praegugi,” annab kapo lakoonilise vastuse, täpsustamata, mida sellise krüptilise lausega silmas peeti. Kriminaalmenetlust alustati Põdra suhtes möödunud aasta 25. juulil, Põder peeti oma kodus kinni 19. detsembril ja kohus mõistis ta kokkuleppemenetluses neljaks aastaks vangi selle aasta 26. aprillil. Kuid mis toimus enne 25. juulit? Eesti Päevalehele on väidetud, et mõni inimene kapost võis Põdra tegevusest varem teada, ja loodetavasti saigi kapo infot korrumpeerunud töötaja kohta siiski oma maja ametnike tähelepanekute põhjal, mitte aga Põdra ahnusest tüdinenud ja kapole rääkima läinud pätilt. Endise siseministri ja riigikogu õiguskomisjoni aseesimehe Kalle Laaneti sõnul tekib eri tasandite vastutusest rääkides kohe üks küsimus: kes millal ja mille eest vastutab, kas see on poliittaseme vastutus või kas üldse on vastutust? „Mina küll ei tea, et avalikkuse ees oleks teavitatud, et keegi oleks saanud kas või noomituse selle eest, et selline asi juhtus või lasti juhtuda. Kui sa oled aga teatud tasandi juht, siis lisaks õigustele ja kohustustele kannad sa ka teatud vastutust. See kipub meil viimastel aegadel ununema,” kritiseeris Laanet eile „Terevisioonis” kapot viitega Põdra kohtuasjale. Loogiline on, et küsimusele, kust saadi algne info, ei saaks vastata ükski jälitusasutus. Küll aga saaks avalikkusele öelda: teabehanke raames olime juba pikalt Põdra tegevust jälginud ja meil oli juba ammu selgus majas, et ta pole aus inimene. Idaraha skandaali puhul nii öeldigi, see tegi kapole au ja päästis lõppkokkuvõttes ka riigikogu valimiste legitiimsuse. Inimesed said kindlad olla, et valimisi ei korraldatud Vene rahaga. Põdra juhtumi puhul pole kapo seda aga otsesõnu öelnud, apelleerides sellele, et tegemist on julgeolekuasutusega, kus üldjuhul on kriminaalmenetluse alustamine kogutud teabe realiseerimise tulemus, mitte millegi ootamatu algus. Kõik on õige, kuid ometi jätab kapo nende sõnadega avalikkusele mulje, et Põdra tegevusele saadigi jälile alles möödunud aasta juulis. Ning kas see on ikka kõik, mida me Põdra kohtutoimikust lugeda saame? Vaevalt et kapo oma ühe suurima suli paljastamisega lõpuni välja läks. See omakorda tõstatab küsimuse kapo usaldusväärsuse kohta: kas nii pikalt tegutsenud rotte on viljasalves veelgi?