Iga teenetemärgi andmise aluseks on märgi saaja kohta tehtud taotlus. Indrek Põdra puhul esitas taotluse – üllatus, üllatus! – tema hea sõber, abikaasa Aire Põdra ülemus, PPA sisekontrolliteenistuse juht Meelis Taniel.

“Olles erinevatel ametikohtadel KAPO-s on Indrek Põder pikaajaliselt aidanud politsei sisekontrollisüsteemi korruptsioonijuhtumite tuvastamisel ja menetlemisel,” kirjutas Meelis Taniel 21. septembril personalibüroosse esitatud taotluses. Teenetemärgi saajate nimekiri kinnitati kolm nädalat hiljem ning 9. novembril suruski Raivo Küüt kaitsepolitseinik Indrek Põdra kätt. Rahalist preemiat teenetemärgiga ei kaasne – see on ainult au.

Läks mööda veel pisut rohkem kui kuu ning 19. detsembril pidasid kaitsepolitsei töötajad Indrek Põdra ja Meelis Tanieli kinni.

26. aprillil saadeti Indrek Põder korduva altkäemaksu võtmise eest karistuskokkuleppe kohaselt neljaks aastaks vangi ja temalt konfiskeeriti üle 178 000 euro kuritegudega omastatud raha.

Kuriteokahtluse tõttu ametist lahkunud Meelis Tanieli materjalid läksid Põdra kriminaalasjast eraldatud menetlusse. Tanieli kahtlustatakse “kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises”. Küll aga sai ta 15. märtsil kahe tulirelva ja padrunite mittekohase hoidmise eest rahatrahvi.

Ent mis saab teenetemärgist, mille saaja Indrek Põder ootamatult kurjategijaks osutus?

Politsei pressiesindaja Tuuli Annama ütles esmaspäeval, et märgi andmisel “info kriminaalmenetluse kohta sellel ajal puudus”. Ettepanek käis läbi komisjoni ja Põder kinnitati saajate nimekirja. Komisjonis toimunud arutelu kohta protokolli ei ole.

Lisaks selgitas Annama, et “teenetemärgi äravõtmist saab teha ainult peadirektori ettepanekul, ja see on ka tehtud. Praegu on arutluse all punkt, mis nõuab käskkirja tutvustamist allkirja vastu inimesele, kellelt ära võetakse,” kirjeldas Annama protseduuri.

Teisipäeva õhtuks oli Raivo Küüdi allkirjaga käskkiri juba olemas.

“Seoses Indrek Põdra süüdimõistmisega said teatavaks asjaolud, millest teadasaamine enne teenetemärgi andmise otsustamist oleks välistanud temale Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgi andmise,” oli seal kirjas. “Tunnistan kehtetuks peadirektori 14. oktoobri 2011 käskkirja nr 1748t alapunkti 1.13 ja võtan Indrek Põdralt ära temale nimetatud käskkirjaga antud Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgi.”

Punkt kaks ütleb, et sisekontrollibürool tuleb korraldada teenetemärgi äravõtmine ja käskkirja tutvustamine Indrek Põdrale endale.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid