Nii Kaal kui Laaneoja, kes ainsana üheksast vabaduses viibib, võtsid süüdistused omaks. „Nii häbi on, et ei taha isegi peeglisse vaadata,” tõdes Laaneoja. „Tänan tubli kaitsepolitseid, kes tegi lõpu meie ebaseaduslikule tegevusele,” teatas Kaal, pakkudes unises tempos kulgeval kohtuistungil ühe enim elevust tekitanud hetke. Arnold Rüütli endise autojuhi pateetilise avalduse järel puhkesid advokaadid ühest suust naerma. Sven Sillar, kes ei jäta ühelgi istungil kohtunike huumorimeelt testimata, lehvitas rõõmsalt saalis istunud kahele kaitsepolitseinikule.

Kuid see seik oli ka omamoodi traagiline… Pole täpselt teada, kuidas mõjub kaitsepolitseinike saalis viibimine konkreetsetele kohtualustele, ent üldiselt kapot miskipärast kardetakse. Umbes sama üldteada on seegi, et Eesti inimesed eelistavad, eriti napil suveajal, vangis istumisele vabadust. Sestap võib mõista advokaat Jaanus Tehveri ärritust, kes ütles oma avasõnavõtus: “Prokuratuuril pole minu kaitsealuse vastu ühtegi muud tõendit, kui kaassüüdistatavate ütlused. Seetõttu on süüdistatavatele antud mõista, et kui nad annavad prokuratuuri soovitud ütlusi, võivad nad pääseda kokkuleppemenetlusega.” Tehver nimetab niisugust kauplemist vastuvõetamatuks, sest “läbirääkimisi” peavad just kaitsepolitseinikud, kes vahistatud kahtlusaluste haavatavat positsiooni ära kasutades tõendeid välja pressivad. Kuigi — kes ütleb, et vastu tahtmist antud ütlused pole tõesed… 

Relvad, mida kohtuasi käsitleb:

 • Isevalmistatud püstolkuulipilduja (kaliibriga 7,65mm) koos summuti, lasersihiku ja 50 padruniga. 
 • Ingram Mach10 sarnane isevalmistatud püstolkuulipilduja (kaliibriga 9,0 mm) koos summuti ja 70 padruniga.
 • Automaattuld võimaldav vintpüss AVS koos summuti ja lasersihikuga.
 • Püstolid Makarov ja TT.
 • Revolver Haidurov koos 14 padruniga.
 • Revolver Rossi767. Üllo Laaneoja ostis selle relvaloa alusel, laskis Aimar Murelil laskekõlbmatuks muuta, et see relvaregistrist maha kanda. Seejärel muudeti relv uuesti laskekõlblikuks ning müüdi maha.
 • Automaat Kalašnikov koos summuti ja 400 lahingpadruniga.
 • Kolm õhupüstolist Baikal ümberehitatud püstolit koos summutite ja 40 padruniga.

***

 • Kuus püstolkuulipildujat UZI.
 • Kaks püstolit Walther P1.
 • Kaks automaattulirelva VZ-58.
 • Kolm püstolkuulipildujat VZ-26 koos summutite ja 206 padruniga.
 • Viimati mainitud 13 relva soetas Avo Kaal laskekõlbmatutena, osa neist muudeti laskekõlblikuks ja müüdi Leetu.