“Oleme määratlenud õppijatena kõik kooliga seotud osapooled: õpilased, õpetajad, lapsevanemad, vilistlased, kooli töötajad.

Õpetajad, kes käivad maailma eesrindlikemaid õpimetoodikaid ja haridusideid õppimas oma kolleegidelt üle kogu maailma (sic!), toovad need ideed, lähenemised ja oskused ka kõikidesse klassiruumidesse.”2. Luule Kösler, Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktor 6 ja pool aastat

“THG on väga hea õpikeskkonnaga kool – õpetajad on loonud õhkkonna, kus õpilased saavad ja tahavad õppida.

Kuigi meie kool on humanitaarkool, tulevad meie õpilased väga hästi toime kõigis õppeainetes ja seda nii eesti- kui venekeelses õppes.”3. Hendrik Agur, Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor 7 aastat

“Eriliseks väärtuseks peame õpetajate ja õpilaste vahelisi sõbralikke ning usalduslikke suhteid. Need tagavad motiveeriva õpi- ja töökeskkonna, nii et õpilastel on rõõm õppida ja õpetajatel õpetada, ning nii tunnevadki meie inimesed end õnnelikuna ja saavad elus hästi hakkama. Aga seda ju vaja ongi.”4. Andres Laanemets, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium direktor 14 aastat

“Olen veendunud, et headel ja avatud suhetel baseeruv kool võimaldab erinevatel annetel paremini avalduda. Sütevakas ei sallita pealiskaudsust ja tehakse kõike kirglikult ja professionaalselt.”5. Naida Toomingas, Tallinna 21. kooli direktor 15 aastat

“Meie koolis on palju valikuvõimalusi enesearendamiseks ja -teostuseks. Nii koolil kui õpilastel on kindlad eesmärgid (õpitahe ja toetavad kodud) ja taotlused, mida toetab hea õpikeskkond ja püsivad traditsioonid.”6. Nadežda Tšerkašina, Narva Humanitaargümnaasiumi direktor 6 ja pool aastat

“Meie edusammude taga on kogu meeskonna suur töö, aga ka innovatsioonid õpetamises.

Narva on piirilinn, sellepärast on meil unikaalne võimalus kasutada hariduses parimat, mida leidub mõlemal pool piiri.”7. Gunnar Polma, Tallinna Reaalkooli direktor 14 aastat

“Meie erandlikkus seisneb ehk selles, et väga suure pühendumusega töötajaid ja oma ala tippe on meil keskmisest enam. Paradoksaalsel moel rajanevad meie kooli ja mitmete teiste nn eliitkoolide silmapaistvad tulemused võrrelduna Eesti keskmisega üsna proosalisel pinnasel ja selleks on minu hinnangul üldhariduse sisulise toimimise alarahastatus. Alarahastamise tingimustes hakkavad ebaproportsionaalselt suurt rolli mängima üksikute koolide eelised, mis võimaldavad ühes hariduskatla servas keeta paksemat suppi. Aga meie eelisteks on ka kooli traditsioonid ja 131aastane kogemus reaalhariduse valdkonnas.”8. Ene Tannberg, Miina Härma gümnaasiumi direktor 7 aastat

“MHGs on väga ühtehoidev koolipere. Meie inimesed julgevad oma arvamust välja öelda ja neil on kodanikujulgust.”9. Lauri Leesi, Prantsuse Lütseumi direktor 20 aastat

“Meil on rahvuse metropoli südames asuv kool. Milline ta siis peab olema, kui mitte tubli? Kõik, mis on koondunud metropoli lähedusse, on väga hea.”10. Ott Ojaveer, Hugo Treffneri gümaasiumi direktor 11 aastat.

“Meie kool on nagu klooster – siit saab (peaaegu) kõik, mis vaja. Ja kõigi pühendumine on suurim, mis võimalik.”