Avalikustamine lõppes pärast Res Publica võimule tulekut. Uus riigikogu koosseis leidis, et komisjonide istungid peaks olema “töö tulemuslikkuse huvides” kinnised. Tänaseks on see viinud sisutühjade protokollide koostamisele, kust ei selgu suurt midagi.

Nestori arvates tuleks taastada komme, et sõnavõtjate seisukohad protokollitakse ja avalikustatakse. Samuti peaks rahval olema õigus teada, kes komisjonis kuidas hääletas. Erandiks jääksid riigisaladust sisaldavate küsimuste arutelud ning muu mitteavalik teave (eeskätt kaitse- ja välispoliitika).

Eelnõu kohaselt peaksid riigikogu komisjonid alustama oma töö avalikustamisega 2013. aasta 1. septembrist. Nestori hinnangul ei läheks see eriti midagi maksma.