Kleiner väitis ka, et AS-i Tallinna Sadam nõukogu liige Raudne ja Stelmach pakkusid talle võimalust soodsatel tingimustel osta AS-i Scantrans aktsiaid, kui Kleiner maksaks neile esmalt 40 000 krooni ja seejärel 1,8 miljonit krooni.

Polevat usaldusväärne

Ometi ei hinnanud prokuratuur kriminaalasja lõpetamise määruses Kleinerite avaldusi usaldusväärseks, kuna ärimehed ootasid avalikustamisega neli aastat. Lisaks esitas Kleinerite omandusse läinud ettevõte 2011. aasta alguses kohtule pankrotiavalduse. „Kas eeltoodud majandusraskustest kohustuste täitmata jätmine võib olla tinginud Igor Kleineri, Vladimir Kleineri negatiivse suhtumise AS-i Tallinna Sadam juhtkonda ning 2011. aasta lõpus pistise kuritegude osas avalduste tegemise, ei ole Igor Kleiner eeluurimisel selgitanud,” seisab riigiprokuröri Inna Ombleri kokkuvõttes. „Küll aga lükkavad andmed ümber Igor Kleineri ja Vladimir Kleineri väited mitu aastat hiljem teatamise põhjuse osas, kuna ilmselged majandusraskused ei tekkinud nende juhitud äriühingutel mitte 2011. aastal, vaid juba 2008. aastal.”