Tallink kasutab saareriigi firmasid eeskätt soodsa maksukliima tõttu.

Küprost haaranud panganduskriis Tallinki ei mõjuta, sest Eesti ettevõte ei hoia seal raha ega arvelda sealsete pankade kaudu.

Paljuski tänu Tallinki investeeringutele on Küprosel väga oluline koht ka Eesti majandusstatistikas. Nimelt pole eestlaste välismaale tehtud investeeringute esirinnas mitte ükski naabermaa, vaid hoopis Küpros. Eesti Panga andmeil ulatusid Eesti otseinvesteeringud Küprosele aastavahetuse seisuga 1,26 miljardi euroni. Populaaruselt teine riik oli Leedu 867 miljoni euroga.

Küprost kasutab eriti rohkelt Vene kapital, kes tarvitab nii sealseid panku kui investeerimisfirmasid. Osa sellisest vene kapitalist on seotud ka Eestiga. Näiteks Venemaa venelased on Küprose kaudu investeerinud õlitransiidi firmasse Vopak E.O.S., mis omab suurimat mahutiparki Muuga sadamas. Teisalt on siinsetele venelastele kuuluv Transgroup investeerinunud Küprose kaudu Venemaale. Transgroupi Küprose kompaniid Walson ja TG Rail on omanud või omavad Venemaal ettevõtteid, mis tegelevad metanooli ja väetise müügi, killustiku kaevandamise, kaubaveo, investeerimise ja palju muuga.


Eesti otseinvesteeringud välismaale

miljonit eurot, seisuga dets 2012

Küpros1259
Leedu868
Läti755
Venemaa252
Soome241
Ukraina239
Holland127
Valgevene83
Itaalia81
USA75

Allikas: Eesti Pank