Foto on tehtud Padise kloostri varemetes toimunud templirüütlite riitusel 2010. aasta lõpul. Terras oli siis kaitseministeeriumi kantsler, auastmelt kolonel. Täna kannab Terras kindralmajori paguneid ja töötab kaitseväe juhatajana.

Foto tegemise ajal kehtis Eesti kaitseväes kindralleitnant Ants Laaneotsa kinnitatud vormikandmise eeskiri, mis kehtib praegugi. Eeskirja kohaselt tohib vormi kanda vaid teenistusülesannete täitmisel.


5 nõuet kaitseväe vormi kandmise eeskirjast

Vormiriietust kantakse teenistusülesannete täitmisel.

Vormiriietuse kandja esindab Eesti Vabariiki.

Kaitseväelastel on keelatud kanda vormiriietust kombineeritult erariietusega.

Vormiriietuse kandmine ei ole lubatud meelsust väljendavatel meeleavaldustel ja üritustel, mis võivad diskrediteerida kaitsejõude.

Kandmise korra täitmist kontrollivad kaitseväe struktuuriüksuste ülemad.

Allikas: Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneotsa käskkiri, 18. märts 2010.Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras vabandab kaitseväelaste ja Eesti üldsuse ees

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras informeeris eile Tapal kaitseväe juhataja infopäeval osalenud kaitseväe ja Kaitseliidu juhtivaid ohvitsere ja allohvitsere oma tegevusest MTÜ-s OSMTH ning vabandas vormikandmise eeskirja rikkumise eest.

"Olen eksinud ja vabandan kõigi Eesti inimeste ees," ütles Terras. "See on õppetund mille olen saanud. Kaitseväe vormikandmise reeglid on ühtsed ja keegi, ka mitte kaitseväe juhataja, ei tohi neid rikkuda."

Kindralmajor Terras rõhutas, et lähtub oma tegevuses kaitseväe juhatajana üheselt tema antud truudustõotusest Eesti Vabariigile.

"Olen taandunud MTÜ OSMTH ja selle asutatud Carolin Illenzeeri fondi juhtorganitest," ütles Terras. "Usun, et heategevus ja abivajajate aitamine on tegevus, millega võiks tegeleda palju rohkem Eesti inimesi. Minu jaoks on andmine ja abistamine üks mu põhiväärtustest, millest loobumine ei ole võimalik."