“Seni ühtegi makset tehtud ei ole,” kinnitab haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Rein Joamets.

Alates eelmisest aastast nõuab võlga välja kohtutäitur Kersti Seisler. Ta on seadnud äriregistris keelumärked Veberi osaühingutele JJV Productions ja Event Engineering. See tähendab, et mustkunstnik ei saa näiteks oma osalust neis ettevõtetes maha müüa.

Täituri sõnul pole Veberil Eestis ametlikult töökohta ning ta ei saa palka. Samuti pole mustkunstnik hoolimata nõudmistest esitanud oma vara nimekirja.

“Tundub, et teatud inimestele seadused ei kehti,” imestab täitur Seisler. Ta arvab, et peab Veberi vara nimekirja saamiseks ilmselt kohtusse pöörduma.

Veber oleks suutnud oma õppelaenuvõla riigi ees kerge vaevaga kustutada. Harju maakohtu tagaseljaotsus võla väljamõistmisest jõustus detsembris 2010.

Samal suvel sai ta üle 50 000 euro alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetust. Novembris lisandus sellele üle

130 000 euro eksporditurunduse toetust. Mõlemad summad andis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

EAS ei ole siiani avalikustanud, mida mustkunstnik saadud rahaga peale hakkas. EASi juht Raul Parusk ütles hiljuti riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis: “Kahjuks me ei saanud nõusolekut Veberilt, et pressile täpset informatsiooni anda. Ta ise ei soovinud seda teha.”

Parusk oskas riigikogu liikmetele öelda vaid nii palju, et tema teada Veber Eestis ka midagi toodab. “Eestis on loodud töökohti, kus ta valmistab ette mingisuguseid mustkunstiasju, tal on kohe mingi töökoda, mingi spetsiaalne.”