Välisreisile Belgiasse ei tohi Endret ka lasta, tal pole meest ega lapsi – hüppab veel ära! (vt EE 11.3.2013 Kes meist oli KGB agent “Leo”?) Keegi toimetuseliikmetest ei teadnud, kes on “Leo”. Kuigi kahtlusi oli, jäid märtsikuises leheloos kõik otsad lahti.

Mõne nädala eest sattus mulle kätte Indrek Jürjo kommenteeritud raamat “Aruanded Riikliku Julgeoleku Komitee 2. ja 4. osakonna tööst 1958. aastal”.

See raamat toob selgust, kes oli agent “Leo”, siin on sees nimi, ja siit saab teada, et esimese avalduse KGB-le tegi “Leo” 1958. aastal.

Ta kaebas KGB-le, et tema kauaaegne sõber Kalju kuulub põrandaalusesse organisatsiooni, loeb dissidentlikku kirjandust ja arutab kaaslastega Eesti väljaastumist Nõukogude Liidust.

Kalju (79) istub oma Tartu-kodu aias, valab suure kruusi solinal kasemahla täis, vaatab vaikides enese ette maha.

Tal on raske seda uskuda.

Jätkub Ekspressi tasulises versioonis.