Seni on Lootuse Küla saanud aidata vaid mehi, kuid rehabilitatsiooniprogrammi vajab ka suur hulk naisi, kellest paljudel on lapsed. Statistika ütleb, et neljal protsendil Eesti naistest on probleeme alkoholiga, neist üks protsent on sügavas sõltuvuses. Lootuse Küla kümneaastane kogemus näitab, et 69 protsenti sõltlastest, kes rehabilitatsiooniprogrammi läbivad, jäävad puhta elu juurde.

Naistekeskuse annetuse tegemiseks leiab vajalikud andmed www.lootusekula.ee.