Esmakordselt kokku panduna moodustavad kolme autori tööd hämmastavalt tervikliku ja üksteist täiendava koosluse. Aastakümnete jooksul on nad loonud oma utoopilise, reaalsusest tõukuva visuaalse maailma, mis kasutab mitmetähendusliku sõnumi edastamiseks ära tuntavaid ja lausa banaalseid objekte, detaile, motiive ja ready made´i, aga moel, mida saab tõlgendada absurdsena. Absurd on Lapini, Toltsi ja Halleki loomingut läbiv idee: niikaua kui asi on harjumatu, võetakse seda absurdsena. Nende töödes pannakse kokku asju, mis alati kokku ei sobi ning mida seetõttu saabki ühiskonna absurdse tõlgendusena vaadelda.