See on Eesti esimene ja seni ainuke reaalselt toimiv ökokogukond.
Laiudes paarikümnel hektaril Lilleoru talu maadel asub seal ainulaadne kooslus vaimsetest praktikatest, moodsast ökofilosoofiast ning ratsionaalsest tegutsemisest. Me ei piilu seekord „üle kloostrimüüride“, vaid küsime otse Ingvar Villidolt (51) , Lilleoru õppekeskuse rajajalt ja gurult: „Miks inimesed tulevad siia sinu juurde?“

„Ühed tulevad küsimustega enda kohta, osad siis, kui raskeks läheb, osad uudishimust,“ vastas ta. Ja lisab: „On kolm asja, mida iga inimene elult tahab: olla keegi, saada midagi teada ja olla õnnelik.“ Kuidas Lilleorus neile soovidele vastatakse?