Põdra, kitse või jänese kohtamine pole haruldus, kuid kiviklibusel rannal võib veeta tunde ühtki inimest nägemata. Samas on siin lained, mis avamerelt saabununa kasvavad tänu järsule veealusele pangale vaid veidi maad kaldast eemal mitmemeetristeks hiiglasteks. 

"Milline rahu," oigab pealinnast tulnu vaimustunult, "milline idüll!" Kuid ometigi on just rahu see, mida paljudel Mustjala valla elanikel juba mõnda aega hinges ei ole, ning ka suhete koha pealt on asi idüllist kaugel.

50 detsibelli lärmi ka öösel

Eelmisel sügisel hakkas vallaelanike seas liikuma jutt, et Tallinna Sadam kavatseb Küdema lahe kaldale, Natura 2000 hoiualale rajatud sadama muuta tööstussadamaks. Valminud detailplaneering, mille algatamist taotles Tallinna Sadam Mustjala vallavalitsuselt juba 18. juunil 2010, nägi ette sedagi, et sadama juurde rajatakse tervelt 24 hektarile tõeliselt võimas tööstuskeskus uute teede, laoplatside ja "kuni 40 meetri kõrguste" hoonetega, mis suudaks käidelda "100 000-300 000 tonni puistekaupa aastas". 

"Veerem, freesasfalt, ümarpalk, hakkepuit, töödeldud puit, puidupelletid, muu metsamaterjal, kala, talvel teedel kasutatav sool jms," kirjeldas planeering entusiastlikult kaupu, mida sadama kaudu importida ja eksportida annaks.