Novembris 1944 otsustas Briti salaluureteenistuse (MI6) ülem sir Stewart Menzies uuesti avada Nõukogude-vastase osakonna. Lühiajalistest liitlastest olid taas saanud vastased. Sektsioon IX, mille ülesandeks oli spionaaž Nõukogude Liidus, juhiks määrati ei keegi muu kui Kim Philby. Selleks hetkeks oli Philby Moskva kasuks spioneerinud juba kümme aastat ning edastanud oma peremeestele rohkelt väärtuslikku luureinfot. Ka eestlaste kohta.

Septembris 1941 oli Philby asunud tööle MI6 vastuluureosakonda, tõustes juba järgmisel aastal selle asejuhiks. Just sel ajal jõudsid Philby kätte ka materjalid Eesti sõjaväeluure endise ülema, oktoobris 1939 kodumaa tolmu jalgelt pühkinud kolonel Richard Maasingu kohta. Philby saatis need kohe Moskvasse – arhiivitoimiku järgi otsustades olid venelastel andmed Maasingu koostöö kohta brittidega olemas aastast 1942.