“Briefe aus dem Morgenland – Otto Friedrich von Richters Forschungsreise in den Jahren 1814–1816” (“Kirjad hommikumaalt – Otto Friedrich von Richteri uurimisreis aastatel 1814-1816”) on põhjalikult kommenteeritud ja illustreeritud biograafia intellektuaalselt varaküpsest, universaalsusele pürgivast teadlasest, kes mitme Euroopa keele (kaasa arvatud eesti) kõrval valdas või õppis türgi, araabia ja pärsia keelt, tegutses kunstiajaloolase, numismaatiku, ajaloolase ja kunstnikuna. 1816. aastal vaid 25aastaselt Smyrnas (Izmiris) haigestunud ja surnud Richter oli ka see inimene, kes 1815. aastal Egiptuses viibides soetas Tartu ülikoolile kuulnud arheoloogilised muinsused, mis sattusid esimese maailmasõja ajal Voroneži ja mida Eesti juba veerandsada aastat Venemaalt tagasi nõuab. 316-leheküljelise raamatu saatesõna pärineb Indrek Jürjo kolleegilt Norbert Angermannilt, toimetajatena osalesid teose ettevalmistamises Karsten Brüggemann, Henning von Wistinghausen ja Inna Põltsam-Jürjo.