Eesti politsei otsib Interpoli abiga 2008. aastast alates Kain Laidveed (43) suure koguse narkootikumide smugeldamise eest, 2009. aastast Aleksandr Zerkalinit (40) pettuse, dokumendi võltsimise, joobes juhtimise jt kuritegudes eest ning 2011. aastast Veljo Sedrikut (60) mõrva eest.
Keskkriminaalpolitsei politseimajor Aivar Makki sõnul on rahvusvahelise tagaotsimise tarbeks kaks kanalit: Interpol, mis hõlmab kogu maailma, ning Schengeni infosüsteem, mis hõlmab enamikku ELi liikmesriike, Šveitsi ja Norrat. „Oma lihtsuse tõttu eelistavad Euroopa riigid just viimast. Iga juhtumi puhul valitakse selleks sobivaim kanal, kuid loomulikult võib kasutada ka kahte kanalit korraga,“ ütles Makki.

Interpoli puhul eksisteerib kaks andmebaasi: avalik ja ainult õiguskaitseasutustele mõeldud baas. Seega ei kajasta Interpoli avalik baas kaugeltki kõiki Eesti kodanikke, keda üle maailma taga otsitakse, vaid ainult neid, keda politsei tahab avalikult taga otsida.

Makki sõnul otsib Eesti hetkel rahvusvaheliselt taga umbes 75 inimest (arv muutub oidevalt). „Viimastel aastatel on teised riigid Eestile ja Eesti omakorda teistele riikidele välja andnud kokku umbes 100 tagaotsitavat aastas,“ ütles Makki. 

Rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutatakse inimene juhul, kui tema suhtes on alustatud kriminaalmenetlust, kuid ta viibib välismaal, või kui jõustunud kohtuotsusega on inimesele mõistetud karistuseks vangistus. Üldjuhul läheb vaja ka Euroopa vahistamismäärust.


Rahvusvaheliselt tagaotsitavad Eesti kodanikud
Elena Blomgren (32) – lapserööv (Rootsi)
Ingrid Palgi (59) – majanduskuriteod (Horvaatia)
Ülle Jäävälja (29) – narkootikumide vedu ja müügi katse (Argentiina)
Aleksei Petruhhin (41) – narkootikumide valmistamine ja müük (Venemaa)
Kain Laidvee (43) – narkootikumide üle piiri toomise katse suures ulatuses inimeste rühma poolt (Eesti)
Veljo Sedrik (60) – mõrv (Eesti)
Evgeny (end. Viktor) Terentev (42) – mõrv ja röövimine (Valgevene)
Aleksandr Zerkalin (40) – pettus, omastamine, dokumendi võltsimine, võltsitud dokumendi kasutamine, joobes juhtimine, lapsetoetusest kõrvale hiilimine (Eesti)
Oleg Manajev (38) – kelmus (Venemaa)
Eerik-Niiles Kross (46) – piraatluse organiseerimine (Venemaa)