Kas vapside juht Artur Sirk hüppas aknast alla või hoopis visati ta alla?

Missugune oli ENSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe Johannes Lauristini lõpp? Kas ta läks laevaga põhja või lasid omad ta juba kaldal maha?

Kas Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Johannes Varese tappis südame pärgarteri tromboos või hoopis püstolilask pähe?