Esimesed 250 Waltherit jõuavad Eestisse märtsis, kuid Ekspress sai püstolit P99Q vaadata ja katsuda juba nüüd. Tegemist oli näidiseksemplariga, mille relvatehas andis politseile üle pärast lepingu sõlmimist.

Relvaga tutvuma sõidame Ädala tänava politseimajja. Seal viiakse meid koos fotograaf Rauno Volmariga otse lasketiiru, kus ootavad kolm meest:

Toomas Malva (42), Politsei- ja piirivalveameti korrakaitseosakonna kriisiohjebüroo turvataktika- ja alarmsõidu talituse juht, juhtinud Tallinna ja Tartu vanglat (sh vanglate relvastatud üksust);
Jaak Kiviste (36), PPA turvataktika-alase eriettevalmistuse eest vastutatav juhtivkorrakaitseametnik, kirjutanud magistritöö „Tulirelva kasutamine Eesti politseis“, tunnustatud politsei turvataktika lektor;
Oliver Purik (41), Põhja piirkonna politseinike turvataktika alase eriettevalmistuse vaneminstruktor, kirjutanud magistritöö „Tulirelvade alase täiendkoolituse kontseptsioon politseiametnikele“; koolitas aastal 2005 ka Iraagi politseinikke, aktiivne ja tunnustatud laskesportlane.