Pärast Aivar Jaeski teose “Napoleoni marssalid” (Grenader, 2013) üllitamist on kirjastus välja tulnud uue sama ajastut käsitleva teosega. Raamat annab meie lugejale lühiülevaate Soome jaoks väga olulisest sõjast, mille tulemusena toimus murranguline nihe: Soome väljus pärast ligi 600 aasta pikkust “kooselu” Rootsi suurriigi koosseisust ja liideti, autonoomse hertsogkonna õigustes, Vene suurriigiga. Seejuures tuli sadadel, võib-olla ka tuhandetel Soome elanikel langetada otsus – kas jääda kodumaale ning hakata Vene tsaari alamaks või kolida Rootsi ja jääda endiselt truuks selle riigi kuningale.