Kasulapse „järjekorras“ on 20 perekonda

MTÜ „Igale lapsele Pere“ juht Jane Snaith: „Meie tegevuse eesmärk on toetada väärtust, et igal Eestis elavale lapsele oleks tagatud kasvamiseks parim võimalik keskkond, milleks on ja jääb perekond. MTÜ „Igale Lapsele Pere“ ongi ellu kutsutud selleks, et professionaalselt ja vastutustundega viia kokku pered, kellel on võimalus ja kes soovivad jagada oma hoolt ja armastust ning lapsed, kellel ei ole võimalust kasvada oma sünniperekonnas. Eesti riik on alustamas programme 2014-2020 Euroopa toetusfondide najal erinevate valdkondade arendamiseks, sealhulgas ka laste asendushoolduse kvaliteedi tõstmisel. Selles protsessis soovime me saada tugevaks partneriks riigile. Samas eeldab see partnerlus, et enne suudame me ise omavahendite, vabatahtlike ning heategevuslike toetajate abil kasvada tugevaks oma valdkonnas kompetentsi omavaks organisatsiooniks.
Samas on selge, et muutused ei saabu kiiresti, selleks on vaja teha palju tööd ning läbida mitmeid vaheetappe.
Praegu on meil üle 20 perekonna järjekorras, et võtta enda perre kasulaps. Mitmed pered on juba üles kasvatanud ja ellu saatnud kokku kümneid ja kümneid vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi. Sellised inimesed ei ole tavalises mõttes "normaalsed" - nad on näinud perekonna ja isikliku hoole muutvat mõju lapsele, kes sellest mingil hetkel lapsepõlves on ilma jäänud. Ja seda teades ei loe neile peredele ja kasuvanematele enam teiste arvamus või arusaamatult vaatamine.
Eestis elab täna asenduskodudes (rahva seas levinum sõna “lastekodu”) kokku ligi 1100 last vastsündinuist 18da eluaastani. See on ca 1% Eesti elanikkonnast, kahetsusväärselt suur arv meie väikese riigi kohta. Lapsendamise järjekorras on umbes 500 peret, kelle soov on üldjuhul lapsendada terve laps vanuses 0-3. Samal ajal elavad lastekodus jätkuvalt igas vanuses toredad lapsed, kes unistavad võimalusest elada oma kodus oma (kasu)vanemate hoole all. Peres hooldamine annab selleks võimaluse. Kuid see võimalus on täna vähe teadvustatud ja veel vähem teostatud.“