Avalikkuse ette jõudis uudis Tallinna Kaubamaja börsiteate kaudu – Selver on Kaubamaja tütarfirma.
Firmad eitavad süüd. Esimene kohtuistung toimub Harju Maakohtus järgmisel teisipäeval.

„Viinakartelli“ uudise varjus käib teinegi protsess, mida avalikkus pole tähele pannud. Ärimehed sahistavad kuluaarides, et Riigikogu kustutaks kriminaalkuritegude seast kartellikokkulepete sõlmimise.

Hetk on soodne. Parajasti käib karistusseadustiku revisjon. Kaubandus-Tööstuskoda ning Tööandjate Keskliit palkasid seadust õiges suunas sättima tippadvokaat Aare Targa. Tema büroo valdab teemat: viinakartellis kaitsevad tema advokaadid Livikot, Selverit ja kuut inimest.

Keskliidu suhtumist aitas ilmselt kujundada tõik, et tema volikogu esimees Jüri Käo on ühtlasi Selveri ja Liviko suuromanik.