Marek Tamm
sündinud 1973

Haridus
1998 Tartu Ülikool, ajalugu, ­
baccalaureus artium
1999 Ecole des Hautes Etudesen Sciences Sociales, magister artium
Alates 1999 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (doktorantuur)
Alates 2000 Tartu Ülikool, ajalugu
(doktorantuur)

Teenistuskäik
Alates 2007 TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, teadur
Alates 2004 TLÜ Eesti Humanitaar­instituut, kultuuriteaduste lektor
Alates 2000 Tartu Ülikooli ­germaani-­romaani filoloogia osakond, õppe­ülesannete täitja
Alates 2000 Ajakiri Vikerkaar, toimetaja
Alates 1999 Kirjastus Varrak, teadus­toimetaja
1998-1999 Pariisi Idakeelte Instituut (INALCO), Eesti ajaloo lektor
1997-1998 Eesti Humanitaarinstituut, tunnitasuline lektor
1996-1998 Tartu Ülikooli ­germaani-­romaani filoloogia osakond, õppe­ülesannete täitja

Uurimisvaldkonnad

Eesti varasem ajalugu (12.–13. sajand); keskaja Euroopa kultuurilugu (12.–13. ­sajand); ajalooteooria ja ajaloo­kirjutuse ajalugu.
Teadusorganisatsiooniline ja
-administratiivne tegevus
Presidendi Mõttekoja liige
Soome Kirjanduse Seltsi liige
Eesti Akadeemilise Ajalooseltsi liige
Narva Muuseumi Eksperimentaalajaloo Keskuse nõuandva kogu liige